ผู้บริหาร

นายขันธ์ไชย ภู่ศิลป์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 10/01/2011
ปรับปรุง 18/04/2014
สถิติผู้เข้าชม 146948
Page Views 166352

ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการเลือกตั้งสภาองค์การบริหารโรงเรียนวัดกาฬสินธุ์(นักเรียน)
ผลการเลือกตั้งสภาองค์การบริหารโรงเรียนวัดกาฬสินธุ์(นักเรียน)
ฝ่ายบริหาร ประกอบด้วย
        1)  เด็กหญิงสุธิดา     สมบัติ           นายกองค์การบริหารโรงเรียน
        2)  เด็กหญิงภัณฑิรา  มั่นคง           รองนายกองค์การบริหารโรงเรียน
        3)  เด็กหญิงสายธาร  ละอองภาว     เลขานุการ
 
ฝ่ายนิติบัญญัติ ประกอบด้วย
        1)  เด็กชายวัชรากร      รัตนมณี         ประธาน
        2)  เด็กหญิงพรทิพา      เพชรสะแก     รองประธาน
        3)  เด็กหญิงจิราภรณ์     บุญพรม        เหรัญญิก
        4)  เด็กหญิงจิระศักดิ์     สุวรรณรักษ์    ประชาสัมพันธ์
        5)  เด็กหญิงรุ่งไพลิน     คงสมบัติ       ฝ่ายวิชาการ
        6)  เด็กหญิงเบญจวรรณ  แท่นนิล        ฝ่ายกิจกรรม
        7)  เด็กหญิงจันทนา       บุญประสงค์   ฝ่ายสารวัตรนักเรียน
        8)  เด็กชายเสฏฐวุฒิ      มั่นคง           เลขานุการ
แนะนำตัวผู้สมัคร
แนะนำตัวผู้สมัคร
โพสเมื่อ : 04 ก.พ. 2554,11:31   อ่าน 727 ครั้ง